Opnames waarbij het lichaam als een landschap wordt beschouwd.

Bij deze figuurstudies gaat het niet om het portretteren van de persoon, maar om het lichaam als een landschap in beeld te brengen.

-
-
-
-
-
-
-
-