Gastcolleges aan de United Nations University.

Op 20 maart, 17 mei en 7 september 2018 werd ik uitgenodigd om gastcolleges te geven aan de United Nations University in Maastricht (UNU-MERIT) over ‘capacity development’ in landen die te lijden hebben van armoede en/of oorlog. Daarbij toonde ik ook een aantal foto’s uit reportages die ik maakte tijdens mijn werk met vluchtelingen in Georgië. Deze foto’s dienden om een inzicht te geven in aspecten van – ontbrekende – ‘human development’.

On the 20th of March, the 17th of May and the 7th of September 2018, I was invited to give guest lectures at the United Nations University, Maastricht (UNU-MERIT) on capacity development in countries affected by poverty and war. On these occasions, I also showed a number of my photos about refugees in Georgia to illustrate some aspects of – lacking – human development.